Review image
SCImago Journal & Country Rank

Articles by Sanjurjo Jiménez I

García García-Galán A, Suárez Cabezas S, Sanjurjo Jiménez I, Oliva González-Conejero C, Gil Fernández P, Hortigüela Aparicio M. . Rev Pediatr Aten Primaria. 2023;(32):e213.

García García-Galán A, Ríos Mendoza V, Sanjurjo Jiménez I, Oliva González-Conejero C, Gil Fernández P, Hortigüela Aparicio M. . Rev Pediatr Aten Primaria. 2023;(32):e209-e210.

Herrero Mendoza MB, Oliva González-Conejero C, García García-Galán A, Sanjurjo Jiménez I, Hortigüela Aparicio M, Gil Fernández P. . Rev Pediatr Aten Primaria. 2023;(32):e289.

 
Instagram
Pinterest

Finder

Advertisement
Dulcosoft
ISSN 2174-4106  Publicación Open Acess, incluida en DOAJ, sin cargo por publicación.

Privacy Policy | Web map | Copyright 2023 Lúa Ediciones 3.0 | Contact