Review image
SCImago Journal & Country Rank

Articles by Germán Díaz M

Muñoz Ramos A, Coca Robinot D, Carabaño Aguado I, Salcedo Lobato E, Germán Díaz M, Medina Benítez E.

Pancreatic steatosis, casual finding or risk factor?

. Rev Pediatr Aten Primaria. 2020;22:181-3

Vila-Bedmar S, Giannini PK, Gallardo Gallego R, Carabaño Aguado I, Salcedo Lobato E, Germán Díaz M, Medina Benítez E y cols.

Celiac disease presenting with pica: case report

. Rev Pediatr Aten Primaria. 2019;21:275-8.

Plaza Oliver D, Carabaño Aguado I, Coca Robinot D, Aguirre Pascual E, Salcedo Lobato E, Germán Díaz M, Medina Benítez E y cols.

Multiple hepatic calcifications. Review on two cases

. Rev Pediatr Aten Primaria. 2019;21:187-90

Portillo Sánchez-Portal M, Coca Robinot D, Rasero Ponferrada M, Carabaño Aguado I, Salcedo Lobato E, Germán Díaz M, Medina Benítez E y cols.

Congenital pancreatic cysts: review on a case

. Rev Pediatr Aten Primaria. 2019;21:e87-e89

 
Instagram
Pinterest

Finder

ISSN 2174-4106  Publicación Open Acess, incluida en DOAJ, sin cargo por publicación.

Privacy Policy | Web map | Copyright 2021 Lúa Ediciones 3.0 | Contact