Review image
SCImago Journal & Country Rank

Articles by López Díaz M

García Vega M, Pérez Salas S, Carabaño Aguado I, Aguirre Pascual E, Cano Novillo I, López Díaz M.

Choledocal cyst: never let your guard down

. Rev Pediatr Aten Primaria. 2021;23:425-8

 
Instagram
Pinterest

Finder

ISSN 2174-4106  Publicación Open Acess, incluida en DOAJ, sin cargo por publicación.

Privacy Policy | Web map | Copyright 2022 Lúa Ediciones 3.0 | Contact