Review image
SCImago Journal & Country Rank

Articles by Pérez Costa E

Pérez Costa E, Molina Gutiérrez MA, Escosa García L.

Risk of use of reptiles as pets

. Rev Pediatr Aten Primaria. 2015;17:e129-e131

 
Instagram
Pinterest

Finder

ISSN 2174-4106  Publicación Open Acess, incluida en DOAJ, sin cargo por publicación.

Privacy Policy | Web map | Copyright 2022 Lúa Ediciones 3.0 | Contact