Review image
SCImago Journal & Country Rank

Articles by Martín-Nalda A

Bonjoch Marí C, Roger Azemar M, Florensa Brichs S, Viñallonga Sardà X, Martín-Nalda A.

P-10. When PFAPA syndrome hides a familial mediterranean fever. A case report

. Rev Pediatr Aten Primaria. 2010;12(Supl 19):e92-e93

 
Instagram
Pinterest

Finder

ISSN 2174-4106  Publicación Open Acess, incluida en DOAJ, sin cargo por publicación.

Privacy Policy | Web map | Copyright 2023 Lúa Ediciones 3.0 | Contact