Review image
SCImago Journal & Country Rank

Articles by Portillo Márquez M

Plácido Paias R, Portillo Márquez M, del Castillo Navio E, González Carracedo MJ, Vaquerizo Vaquerizo V.

Lipschütz ulcer: gangrenous form

. Rev Pediatr Aten Primaria. 2014;16:e151-e-154

Navas Alonso P, Montero Salas A, Fábrega Valverde MT, Gil Camarero E, Real Terrón R, Portillo Márquez M.

Brucella sacroilitis. A case report

. Rev Pediatr Aten Primaria. 2008;10 Supl 2:e84-5

Gil Camarero E, Portillo Márquez M, Real Terrón R, Fábrega Valverde MT, Montero Salas A, Navas Alonso P.

Arterial hypertension evaluation in Primary Care. A case report

. Rev Pediatr Aten Primaria. 2008;10 Supl 2:e79-80

 
Instagram
Pinterest

Finder

ISSN 2174-4106  Publicación Open Acess, incluida en DOAJ, sin cargo por publicación.

Privacy Policy | Web map | Copyright 2021 Lúa Ediciones 3.0 | Contact