Artículos de Martín Gordo O

Cubero Sobrados MC, Martín Gordo O, Agüero Orgaz D.

Diabetes tipo MODY; presentación en un lactante

. Rev Pediatr Aten Primaria. 2011;13:397-401

Cubero Sobrados MC, Agüero Orgaz D, Martín Gordo O.

Discromías como motivo de consulta; presentación de varios casos

. Rev Pediatr Aten Primaria. 2010;12:639-43

Agüero Orgaz D, Cubero Sobrados MC, Martín Gordo O.

Eritema nodoso, a propósito de un caso

. Rev Pediatr Aten Primaria. 2009;11:451-6

Cubero Sobrados MC, Martín Gordo O, Agüero Orgaz D.

Lupus neonatal, a propósito de un caso

. Rev Pediatr Aten Primaria. 2009;11:275-5