Artículos de Trujillo Caballero L

Trujillo Caballero L, Vargas Pérez M, Martínez de la Ossa Sáenz-López R.

Escolar con placa alopécica secundaria a tiña inflamatoria

. Rev Pediatr Aten Primaria. 2018;20:177-8