Review image
SCImago Journal & Country Rank

Articles by Muñoz Ramos A

Muñoz Ramos A, Coca Robinot D, Carabaño Aguado I, Salcedo Lobato E, Germán Díaz M, Medina Benítez E.

Pancreatic steatosis, casual finding or risk factor?

. Rev Pediatr Aten Primaria. 2020;22:181-3

 
Instagram
Pinterest

Finder

ISSN 2174-4106  Publicación Open Acess, incluida en DOAJ, sin cargo por publicación.

Privacy Policy | Web map | Copyright 2020 Lúa Ediciones 3.0 | Contact